projecten

Aantal exposities / jaren
De kunstzaalgrave start op de huidige locatie, de oude paardenstal van de marechaussee – kazerne.
Er kan zich in de komende jaren een andere locatie aandienen.
Uitgangspunt op dit moment is een voortgaande activiteit van 5 tot 7 jaar.
Dit met een totaal van een 50-tal tentoonstellingen.
Het eerste zevental staat gepland.

Gravecollectie.
De Kunstzaal bouwt zelf een met Grave e.o. samenhangende thematische kunstwerkencollectie op – een en ander in overleg met de deelnemende kunstenaars en in relatie met het Graafs museum.

Met name de recente geschiedenis van Grave met thema’s zoals:

– verdwenen blinden
– vrouwen van de aarden wal
– vluchtelingen en asielzoekers 1672 en 2017
– begraven kloosterlingen
– stolperstenen en zerken
– onzichtbare bewoners – detentie
– militair tourisme

Arsenaal
De Kunstzaal zal een vraagbaak worden voor met name de recente geschiedenis van het Arsenaal.

Daartoe wordt een informatieverzameling aangelegd.

Er wordt een project gestart onder de naam : ” Publiek Arsenaal ”
Doel van het project : het ( terug ) krijgen van het Arsenaal complex in het
” publieke ” domein t.b.v. een brede culturele voorziening blijvend verankerd in een breed netwerk van belanghebbenden en betrokkenen.

Daartoe wordt een projectplan opgesteld en een projectbureau ingericht.
” Arsenaal Retour ” binnen de Kunstzaal.